etoposid (oralt) beskrivelse og merkenavn

Etoposid (også kjent som VP-16) brukes i kombinasjon med andre kreft legemidler til behandling av småcellet lungekreft.

Etoposide tilhører gruppen av legemidler som kalles antineoplastiske midler. Den nøyaktige måten at etoposid handlinger mot kreft er ikke kjent. Imidlertid synes det å forstyrre veksten av kreftceller, som til slutt ødelagt. Siden veksten av normale celler i kroppen kan også bli påvirket av etoposid, andre virkninger også forekomme. Noen av disse kan være alvorlige og må meldes til legen din. Andre effekter, som hårtap, ikke kan være alvorlig, men kan føre til bekymring. Noen effekter kan ikke skje før måneder eller år etter at medisinen er brukt.

Før du begynner behandling med etoposid, bør du og legen din snakke om fordelene av denne medisinen, samt risikoen ved å bruke det.

Dette legemidlet er bare tilgjengelig med legens resept.

Capsule, væskefylte; Capsule

Når et legemiddel har blitt godkjent for markedsføring for en bestemt anvendelse kan erfaring viser at det er også nyttig for andre medisinske problemer. Selv om disse bruker ikke er inkludert i produktmerking, er etoposid brukes i visse pasienter med følgende medisinske tilstander

Dette produktet er tilgjengelig i følgende dosering former