fabior skum

Behandling av akne i mennesker 12 år og eldre. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

Fabior skum er et retinoid. Den spesifikke måten Fabior skum fungerer ikke helt forstått. Det kan redusere hud betennelse og hudforandringer assosiert med akne.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Fabior skum. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg

Noen legemidler kan samhandle med Fabior skum. Fortell legen din dersom du bruker andre legemidler, spesielt noen av de følgende

Dette kan ikke være en fullstendig liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør legen din hvis Fabior skum kan samhandle med andre legemidler som du tar. Sjekk med legen din før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Bruk Fabior skum som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Fabior skum.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsomme

Burning; tørr hud; mild hud rødhet, flassing, flassing eller ubehag; stikkende.

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge); alvorlig eller vedvarende rødhet i huden, peeling, eller ubehag.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt legen din. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger. For å rapportere bivirkninger til den aktuelle etaten, kan du lese veiledningen til rapportering problemer til FDA.

Kontakt 1-800-222-1222 (American Association of Poison kontrollsentraler), ditt lokale giftkontrollsenter eller legevakten umiddelbart. Symptomer kan være alvorlig rødhet, peeling, eller ubehag. Fabior skum kan være skadelig ved svelging.

Oppbevar Fabior skum ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevar Fabior skum oppreist. Må ikke fryses Fabior skum. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Må ikke punkteres eller bryte beholderen eller kaste den i en brann, selv om det ser tom. Hold Fabior skum utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Denne informasjonen skal ikke brukes til å avgjøre om ikke å ta Fabior skum eller andre medisiner. Kun helsepersonell har kunnskap og opplæring for å bestemme hvilke medisiner er riktig for deg. Denne informasjonen går ikke god for noen form for medisin som trygge, effektive, eller godkjent for behandling av en pasient eller helsetilstand. Dette er bare en kort oppsummering av generell informasjon om Fabior skum. Det omfatter ikke all informasjon om mulige bruksområder, veibeskrivelser, advarsler, forholdsregler, interaksjoner, skadevirkninger, eller risikoer som kan gjelde for Fabior skum. Denne informasjonen er ikke bestemt lege og erstatter ikke informasjonen du får fra legen din. Du må snakke med helsepersonell for fullstendig informasjon om risiko og fordeler ved bruk Fabior skum.