fjerde generasjon cefalosporiner

 
Cefalosporiner er en gruppe med bredt spektrum, semi-syntetiske beta-laktam-antibiotika avledet fra formen Cephalosporium. De er delt inn i tre grupper: Cephalosporin N og C er kjemisk beslektet med penicilliner og Cephalosporin P et steroid antibiotika ligner fusidinsyre.

Virkningsmekanismen av cefalosporiner er den samme som penicilliner. De forstyrrer bakteriell celleveggsyntese.

Semisyntetiske bredspektrede cefalosporiner er blitt fremstilt ved tilsetning av forskjellige sidekjeder, til cephalosporin C-kjernen.

De er klassifisert i henhold til den kronologiske rekkefølge som de ble produsert.

Fjerde generasjons cefalosporiner fulgt tredje generasjons cefalosporiner.

Medisinske tilstander forbundet med fjerde generasjon cefalosporiner