gadofosveset (injeksjon rute) forholdsregler

Sjekk med legen din med en gang hvis du har brennende eller kløe i huden, røde eller mørke flekker på huden, hevelse i huden, herding, eller stramme, leddstivhet, begrenset utvalg av bevegelse i armer og ben, smerte som er dypt i hoftebenet eller ribbe, eller muskelsvakhet. Disse kan være symptomer på en alvorlig sykdom som kalles nefrogen systemisk fibrose (NSF).

Denne medisinen kan føre til en alvorlig type allergisk reaksjon som kalles anafylaksi. Anafylaksi kan være livstruende og krever øyeblikkelig legehjelp. Rådfør deg med lege eller sykepleier umiddelbart dersom du har kald, klam hud, forvirring, svimmelhet, ørhet, hudutslett, kløe, svetting, hevelse i ansikt, tunge og hals; problemer med å puste, eller brystsmerter etter at du har mottatt medisin.

Denne medisinen kan føre til endringer i hjerterytmen, for eksempel en tilstand som kalles QT-forlengelse. Det kan endre måten hjertet slår og forårsake besvimelse eller alvorlig bivirkninger hos noen pasienter. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen symptomer på hjerterytmen problemer, for eksempel rask, pounding, eller uregelmessige hjerteslag.

Fortell legen din med en gang hvis du har mild, brennende smerte, følelse av varme eller kulde, eller rødhet på injeksjonsstedet.