h2-antagonister

 
H2-antagonister kompetitivt inhiberer histamin H2-reseptorer på og fører til en reduksjon i sekresjon av mavesyre.

Histamin stimulerer utskillelsen av mavesyre ved virkning av H2-reseptorer, som er funnet i parietalceller gastrisk mucosa.

H2-antagonister blir anvendt for å behandle gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), gastrointestinale sår og andre gastrointestinale syresekresjon forhold.

Medisinske tilstander forbundet med H2-antagonister