hepatitt c: hva som skjer i sluttstadiet leversykdom?

Sluttstadiet hepatitt C betyr at leveren er blitt alvorlig skadet av hepatitt C-viruset. Hepatitt C-virus sakte skader leveren over mange år, ofte utvikler seg fra betennelser til permanent, irreversible arrdannelse (skrumplever). Ofte, folk har ingen tegn eller symptomer på leversykdom eller har bare milde symptomer i mange år eller tiår før de har skrumplever.

Når du har skrumplever, fokuserer behandling på å holde tilstanden fra forverring. Det kan være mulig å stoppe eller nedsette skaden.

Symptomer på sluttstadiet leversykdom kan omfatte

Cirrhose vanligvis utvikler seg til et punkt hvor leveren mister de fleste eller alle av dets funksjon – leversvikt. I tillegg kan personer med skrumplever utvikle

Skrumplever øker også risikoen for leverkreft.

Den eneste effektive behandlingen for personer med sluttstadiet leversykdom er en levertransplantasjon. Kronisk hepatitt C-viruset er den hyppigste årsaken til levertransplantasjon i USA. De fleste som får en levertransplantasjon for hepatitt C overleve i minst fem år etter sin transplantasjon, men nesten alltid hepatitt C-viruset avkastning.

Hvis du er diagnostisert med hepatitt C eller sluttstadiet leversykdom, se en lege som er spesialist i gastrointestinale sykdommer eller leversykdommer (leversykdommer). Nyere og mer effektiv-hepatitt C-behandlinger kan eliminere virus hos mange mennesker, noe som reduserer risikoen for sluttstadiet leversykdom.