hibiclens

Bruker For Hibiclens

Terapeutisk Klasse: Antibakterielle rengjøringsmiddel

Ved avgjørelsen av å bruke en medisin, må risikoen ved å ta medisinen veies opp mot det gode det vil gjøre. Dette er en avgjørelse du og legen din vil gjøre. For dette legemidlet, må følgende tas i betraktning

Fortell legen din dersom du noen gang har hatt noe uvanlig eller allergisk reaksjon på denne medisinen, eller andre legemidler. Også fortelle helsepersonell hvis du har noen andre typer allergier, for eksempel til mat, fargestoffer, konserveringsmidler eller dyr. For ikke-reseptbelagte produkter, lese etiketten eller paknings ingredienser nøye.

På grunn av klorheksidin potensial for å forårsake overdreven hudirritasjon og risikoen for økt absorpsjon gjennom huden, bruk hos barn under 2 måneders alder anbefales ikke.

Ingen informasjon er tilgjengelig om forholdet av alder til effektene av klorheksidin i geriatriske pasienter.

Selv om visse legemidler ikke bør brukes sammen i det hele tatt, i andre tilfeller to forskjellige legemidler kan benyttes sammen selv om det kan forekomme en interaksjon. I disse tilfellene kan legen ønsker å endre dosen eller andre forholdsregler kan være nødvendig. Fortell din lege hvis du tar noen andre reseptbelagte eller reseptfrie (over-the-counter [OTC]) medisin.

Visse medisiner bør ikke brukes på eller rundt tidspunktet for å spise mat eller spise visse typer mat siden interaksjoner kan forekomme. Bruke alkohol eller tobakk med visse medisiner kan også forårsake interaksjoner å skje. Diskuter med din lege bruken av medisinen med mat, alkohol eller tobakk.

Før du bruker Hibiclens

Tilstedeværelsen av andre medisinske problemer kan påvirke bruken av denne medisin. Sørg for at du forteller legen din om du har andre medisinske problemer, spesielt

Denne delen inneholder informasjon om riktig bruk av en rekke produkter som inneholder klorheksidin. Det kan ikke være spesifikke for Hibiclens. Vennligst les med forsiktighet.

Noen av klorheksidin produktene vil bli benyttet i et sykehus eller klinikk innstilling. Medisinen vil bli brukt av en sykepleier eller annen trenet helsepersonell.

Du kan bli bedt om å bruke denne medisinen hjemme. Det er svært viktig at du bruker denne medisinen bare som anvist av legen din. Ikke bruk mer av det, ikke bruke det oftere, og ikke bruke den for en lengre tid enn legen bestilt. For å gjøre dette kan føre til irritasjon av huden.

Forskjellige former av legemidlet blir brukt på forskjellige måter. Pass på at du forstår instruksjonene for det du får før du bruker den. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.

Følg legens instruksjoner om hvordan du rengjør og omsorg for huden din før og etter du bruker denne medisinen. Pass på at du forstår alle retninger, og stille spørsmål hvis du finner noe er uklart.

Klorheksidin bør bare brukes på huden. Ikke svelge det eller få det i øyne, ører, munn eller nese. Ikke bruk den på underlivet (kjønnsorganer) eller anal området. Hvis det blir på disse områdene, skyll den av med en gang.

Dosen av denne medisinen vil være forskjellig for forskjellige pasienter. Følg legens ordre eller instruksjonene på etiketten. Følgende informasjon omfatter bare den gjennomsnittlige doser av denne medisinen. Hvis dosen din er annerledes, ikke endre det med mindre legen din sier at du skal gjøre det.

Mengden av medisin som du tar avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser man tar hver dag, tiden tillatt mellom dosene, og hvor lang tid man ta legemidlet avhenger av medisinsk problem som man bruker medisin.

Spør helsepersonell om hvordan du bør kvitte deg med noen form for medisin du ikke bruker.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke oppbevar utdatert medisin eller medisin ikke lenger er nødvendig.

Oppbevar medisin i en lukket beholder ved romtemperatur, vekk fra varme, fuktighet og direkte lys. Hold fryser.

De Chloraprep® og Hibistat® produkter inneholder store mengder alkohol (70%) og er brannfarlig. Ikke oppbevar dem i nærheten av en flamme, varmeapparat, eller elektrisk enhet.

Sjekk med legen din hvis huden din problemet blir verre. Ring legen din dersom du har hud irritasjon som ikke går bort, slik som rødhet, kløe eller svie i området der du brukt denne medisinen.

Denne medisinen skal ikke brukes i en lengre periode på store deler av kroppen. Følg legens instruksjoner om hvor lang tid du bruker denne medisinen.

Denne medisinen kan føre til alvorlige og varige skader når den plasseres i øyne, ører, eller munn. Følg nøye alle instruksjoner før du bruker denne medisinen for å forebygge alvorlige bivirkninger.

Denne medisinen kan føre til en brun flekk på klærne når klor er også til stede. Disse flekker kan ikke fjernes ved vanlig vask. Bruk bare ikke-klor produkter for å vaske eller bleke tekstiler som utsettes for denne medisinen. Hvis medisinen har instruksjonene på pakken om vasking av tøy, følge dem nøye.

Riktig bruk av klorheksidin

De Chloraprep® og Hibistat® produkter inneholder store mengder alkohol (70%) og er brannfarlig. Ikke bruk dem eller lagre dem i nærheten av en flamme, varmeapparat, eller elektrisk enhet. Ikke bruk medisin mens du røyker. Påfør medisin i et godt ventilert sted.

Sammen med sine nødvendige effekter, kan en medisin føre til noen uønskede effekter. Selv om ikke alle disse bivirkningene kan oppstå, hvis de forekommer de trenger legehjelp.

Sjekk med legen din umiddelbart dersom noen av følgende bivirkninger oppstår

Andre bivirkninger som ikke er nevnt kan også forekomme hos noen pasienter. Hvis du merker andre virkninger, sjekk med din lege.

Tilgjengelighet Rx / OTC Rx og / eller OTC

Graviditet Kategori C Risiko kan ikke utelukkes

Forholdsregler når du bruker Hibiclens

CSA Schedule N Ikke et kontrollert stoff

Godkjenning Historie Kalender Drug historie ved FDA

Skin Desinfeksjon, Preoperativ klorheksidin aktuell, Betasept, ChloraPrep One-Step

Hibiclens bivirkninger

Hibiclens (klorheksidin aktuell)