histondeacetylase hemmere

 
Histondeacetylase (HDAC) hemmere er en gruppe legemidler som hemmer de histone deactylase enzymer. Under genekspresjon DNA spoler og uncoils rundt histoner. Histone acetylaser, acetylere lysinresidier i kjernen histoner og histone deactylases fjerne acetylgruppene fra lysinresidier. Disse handlingene er viktige i reguleringen av genekspresjon.

Histondeacetylase inhibitorer forhindre deactylation, påvirker genekspresjon og forårsaker apoptose av tumorceller. Histondeacetylase inhibitorer anvendes for å behandle kutant T-cellelymfom.

Medisinske tilstander assosiert med histon-deacetylase-inhibitorer