HIV / AIDS terapi, medisiner

Identifiseringen av viral og cellulære narkotika mål er avgjørende for å fyre opp under legemiddelutvikling rørledningen. Tidlige legemiddelforskning anstrengelser konsentrert seg om et forholdsvis lite antall virale mål, for eksempel HIV-revers transkriptase (et enzym som katalyserer syntesen av viral DNA i infiserte celler fra RNA-templat som bæres av smittsomme virioner) og HIV-protease (et enzym som spalter og prosesser virale forløper proteiner slik at virus modning). Behandlingsregimer som inneholder kombinasjoner av reverstranskriptasehemmere og proteasehemmere, kjent som høyaktiv antiretroviral terapi, eller HAART, revolusjonert behandlingen av mennesker med HIV ved markert senke virusmengde og redusere forekomsten av AIDS-forbundet opportunistiske infeksjoner. Mange pasienter som får HAART likevel lider metabolske forstyrrelser og narkotika toksisitet, har problemer med å følge de komplekse legemiddelregimer, og utvikle stammer av HIV resistente mot behandling. For å møte disse bekymringene, er flere mulige behandlingsformer ved hjelp av nye formuleringsteknologi eller rettet mot andre trinn i viral replikering prosessen blir evaluert og er i forskjellige stadier av preklinisk og klinisk undersøkelse.

theernment aktuelle forskningsaktiviteter omfatter følgende