høy hemoglobin teller

En høy hemoglobin teller indikerer en over normalt nivå av hemoglobin i blodet. Hemoglobin (ofte forkortet til Hb eller Hgb) er den oksygenbærende komponent av røde blodceller.

En høy hemoglobin teller er noe forskjellig fra et høyt antall røde blodlegemer, fordi hver celle ikke kan ha samme mengde hemoglobin proteiner. Derfor kan du ha en høy hemoglobin teller selv om røde blodceller faller innenfor normalområdet.

Terskelen for en høy hemoglobin teller er litt forskjellig fra en medisinsk praksis til en annen. Det er generelt definert som mer enn 17,5 gram (g) av hemoglobin per desiliter (dl) av blod for menn og 15,5 g / dl for kvinner. Hos barn definisjonen av en høy hemoglobin teller varierer kjønn og alder. Hemoglobin teller kan også variere på grunn av tid på dagen og hvor godt hydrert du er.

En høy hemoglobin teller er sjelden et uventet funn eller bare oppdaget ved en tilfeldighet. Det er vanligvis funnet når legen har bestilt tester for å diagnostisere en tilstand du allerede opplever. Snakk med legen din om hva disse resultatene betyr. En høy hemoglobin teller og resultater fra andre tester kan allerede indikere årsaken til sykdom, eller legen din kan foreslå andre tester for å sjekke tilstanden.

gå til legen din