hvordan kan hemolytisk anemi forebygges?

Du kan ikke hindre arvet typer hemolytisk anemi. Et unntak er glukose-6-fosfat-dehydrogenase (G6PD) mangel.

Hvis du er født med G6PD-mangel, kan du unngå stoffer som kan utløse tilstanden. For eksempel unngå fava bønner, naftalen (et stoff som finnes i noen møll baller), og visse legemidler (slik legen din råder).

Noen typer ervervet hemolytisk anemi kan forebygges. For eksempel reaksjoner på blodoverføringer, som kan forårsake hemolytisk anemi, kan forebygges. Dette krever nøye matching av blodtyper mellom blod giver og mottaker.

Rask og riktig svangerskapskontroll kan hjelpe deg å unngå problemene med Rh inkompatibilitet. Denne tilstanden kan oppstå under graviditet hvis en kvinne har Rh-negativ blod og hennes baby har Rh-positivt blod. “Rh-negativ” og “Rh-positive” refererer til hvorvidt blodet har Rh faktor. Rh-faktoren er et protein på røde blodceller.

Rh uforlikelighet kan føre til hemolytisk anemi hos et foster eller nyfødt.